top of page

Luchtkwaliteitsmeting

Bij luchtverontreiniging is de aanwezigheid van fijnstof  en vluchtige organische stoffen die een gevaar en hinder vormen voor mensen, dieren en planten.

Voorkom op uw werkplek het ‘’Sick-building Syndrome’’. Bij het ‘’Sick-building Syndrome’’ heeft u last van slechte luchtkwaliteit wat zorgt voor een ongezonde werkplek en het leid tot

 

Gezondheidsklachten zoals:

  • Verkoudheid bij veel mensen tegelijk

  • Veel astmatische en allergische klachten

  • Droge en branderige ogen

  • Vermoeidheid

  • Kortademigheid

  • Concentratieproblemen

Meer dan 95% van de gebouwen is er sprake vn een verminderde luchtkwaliteit. Doordat luchtvervuiling niet zichtbaar is wordt het ook lastig om zonder onderzoek te bepalen waarde problemen liggen.

O2 Health begrijpt dat het voor organisaties erg moeilijk is om hier-op in te spelen. Daarom helpen wij u graag met het uitvoeren van een grondig onderzoek waarin wij een aantal weken die luchtkwaliteit in uw gebouw gaan monitoren.

Wij zullen de luchtkwaliteit op de volgende punten gaan meten:

  • Fijnstof (Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. )

  • Vluchtige organische stoffen (VOS komen vrij bij verdamping van aardolieproducten en andere organische stoffen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden zijn benzine, verf, inkten, lijmen, oplos- en schoonmaakmiddelen (reinigingsmiddelen), boenwas, cosmetica en nagellakremover).

  • Luchtvochtigheid ( Een goede luchtvochtigheid in huis of werkruimte is erg belangrijk om gezond te werken en fijn te leven)

Aan het einde van de meetperiode zullen wij onze bevindingen met u bespreken. Met het inzicht dat we op dat moment hebben over de luchtkwaliteit binnen uw gebouw zullen we u een professioneel advies geven om de luchtkwaliteit te gaan optimaliseren en deze op hoge kwaliteit te houden.

bottom of page